Кодекс етики Спілки фахівців з нерухомості України СФНУ.

Розділ I. Загальні положення.

Ріелтор здійснює професійну діяльність на основі принципів професіоналізму, співробітництва, сумлінної конкуренції, пріоритету інтересів Клієнта та недискримінації Клієнта.

Принцип 1.

Принцип професіоналізму включає в себе знання та дотримання чинного законодавства в сфері нерухомості та суміжних галузях, обізнаність у поточних питаннях ринку нерухомості, вдосконалення власного професійного рівня, надання Клієнту послуги високої якості.

1.1. Ріелтор чітко встановлює умови професійної діяльності на ринку. До таких умов відносяться: перелік послуг, які надає Ріелтор Клієнту, розмір ріелторської винагороди, відповідальність ріелтора. Ріелтор зобов’язаний попереджати про такі умови Клієнта та інших осіб, з якими встановлені професійні стосунки.

1.2. Ріелтор забезпечує детальне документальне фіксування всіх умов, прав, обов’язків, погоджень, повідомлень, угод, пов’язаних з професійними відносинами. Ріелтор своєчасно забезпечує всіх осіб, які є сторонами професійних відносин, примірниками (або копіями) угод, контрактів та інших необхідних документів.

1.3. Ріелтор здійснює професійну діяльність відповідно до вимог нормативних та інших актів, що регулюють відповідну галузь, умов отриманих ліцензій, дозволів, сертифікатів, укладених угод. Ріелтор дотримується принципів кодексів, положень, угод, укладених з професійними громадськими організаціями.

1.4. Ріелтор здійснює професійну діяльність на основі порядності, чесності і поваги у відносинах з Клієнтом і особами, з якими ріелтор має професійні стосунки, а також щодо суспільства і держави.

1.5. Ріелтор уникає замовчування суттєвих фактів та обставин, перебільшення, неточності, неповноти при інформуванні клієнта та осіб, з якими ріелтор має професійні стосунки.

1.6. Ріелтор не бере прямо або побічно в фальсифікації інформації, обмані, шахрайстві, зловживанні довірою клієнтів.

Розділ II. взаємини Ріелторів.
Принцип 2.

Ріелтор здійснює діяльність на основі принципу співробітництва з іншими ріелторами. Принцип співробітництва між ріелторами включає:

а) надання достовірної інформації про об’єкти нерухомості;
б) обмін інформацією про зміни в чинному законодавстві;
в) обмін інформацією про об’єкти нерухомості, які викликають сумніви з точки зору відповідності законодавству, а також робота з якими небажано з інших причин (із зазначенням таких причин);
г) обмін інформацією про некоректну поведінку на ринку нерухомості Ріелторів, Клієнтів та інших осіб – учасників ринку нерухомості;
д) обмін досвідом роботи між ріелторами.

2.1. При здійсненні професійної діяльності Ріелтор інформує Клієнта та інших осіб, з якими у ріелтора є професійні відносини, про наявність чи відсутність у нього договірних прав та зобов’язань перед цими особами.

2.2. Ріелтор повинен дізнатися у потенційного Клієнта, перш ніж представляти його інтереси, не були покладені аналогічні права і обов’язки на іншого ріелтора. Будь-які контакти з клієнтом іншого ріелтора можливі тільки при наявності письмової згоди останнього.

2.3. Поширення інформації про об’єкти нерухомості, договірні права на продаж (оренду) яких належить іншому ріелтори, можливо тільки за його письмовою згодою.

Принцип 3.

Ріелтор здійснює професійну діяльність на основі принципу сумлінної конкуренції у професійних відносинах. Принцип сумлінної конкуренції означає:

а) рівні права і обов’язки Ріелторів;
б) нерозповсюдження оманливих, умисно викривлених відомостей, що дискредитують Ріелторів;
в) недопущення несанкціонованого використання документів або виписок з документів інших Ріелторів;
г) неприпустимість демпінгу (істотного заниження) при встановленні розміру оплати послуги ріелтора.

3.1. Ріелтор при здійсненні професійної діяльності виключає дії, спрямовані на дискредитацію галузевих громадських організацій та їх членів, професії ріелтора в цілому.

3.2. Ріелтор при здійсненні професійної діяльності керується існуючими загальними програмами з професійної підготовки, сертифікації, інформаційного ресурсу.

3.3. Ріелтор при здійсненні професійної діяльності дотримується принципу безконфліктності і взаємоприйнятного позасудового вирішення спорів з Клієнтом, то ріелтори і особами-учасниками договірних відносин.

Розділ III. Відносини ріелторів і клієнтів.
Принцип 4.

Ріелтор здійснює професійну діяльність за дорученням, в інтересах і за рахунок Клієнта. Інтереси Клієнта мають пріоритет щодо власних матеріальних і / або моральних інтересів ріелтор.

4.1. Ріелтор виконує зобов’язання відносно Клієнта чітко, своєчасно, сумлінно та безумовно згідно з укладеним письмовим договором.

4.2. Інтереси Клієнта не є підставою для порушення ріелтора норм чинного законодавства, етичних принципів і професійних стандартів.

4.3. Ріелтор не зобов’язаний надавати Клієнту додаткову інформацію та / або консультувати його з питань, що виходять за межі їх письмових договірних відносин.

4.4. Ріелтор роз’яснює Клієнту правові та фінансові наслідки зобов’язань з підготовки та проведення операції, а також подає рекомендації щодо оптимальних варіантів вирішення поточних питань.

4.5. Не допускається використання ріелтора необізнаності, некомпетентності або стану здоров’я Клієнта з метою отримання доходу.

4.6. Конфіденційна інформація щодо Клієнта не підлягає розголошенню ріелтора, крім випадків, передбачених чинним законодавством.

Принцип 5.

Ріелтор здійснює професійну діяльність на основі принципу недискримінації Клієнта, означає надання рівноцінних професійних послуг всім замовникам ріелторської послуги незалежно від їх національної, расової, етнічної приналежності, релігійних та ідеологічних переконань, статі, соціального і сімейного стану, професії, стану здоров’я тощо.